En els últims 20 anys, molts elaboradors de productes de xocolata han anat eliminant la fase de recepció, torrat i mòlta de la fava de cacau per qüestions de complexitat productiva. Han passat a comprar la pasta de cacau ja elaborada, o directament cobertura de xocolata a partir de la qual elaboren els seus productes.

Elaboració Bean to Bar

"Ens apassiona descobrir tot allò que dóna origen a un gran cacau"

En els últims 20 anys, molts elaboradors de productes de xocolata han anat eliminant la fase de recepció, torrat i mòlta de la fava de cacau per qüestions de complexitat productiva. Han passat a comprar la pasta de cacau ja elaborada, o directament cobertura de xocolata a partir de la qual elaboren els seus productes. No obstant això, en els últims 10 anys s’inicia un moviment en sentit contrari, el de la xocolata “bean-to-bar”, és a dir la integració de tot el procés d’elaboració, des de la fava de cacau fins a la rajola final. A Simón Coll mantenim viva la nostra tradició elaboradora des de la fava de cacau fins al producte final, el que ens permet innovar des de la cultura del cacau, millorant dia a dia la nostre xocolata, i tenir un “bouquet” característic i amb personalitat pròpia.

Elaboració Bean to Bar
Elaboració Bean to Bar

Certificacions de Qualitat

Elaboració Bean to Bar
Elaboració Bean to Bar